Bílý kruh bezpečí

Domácí násilí

 

Vykázání je v ČR je upraveno zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 44 až 47 „Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí“.

Vykázání

 

V roce 2010 zaznamenalo 15 intervenčních center sdružených v Asociaci IC v ČR nárůst počtu policejních vykázání.

O projektu „Prevence domácího násilí"

Více než pětiletý systémový projekt „Prevence domácího násilí – změna praxe a legislativy v ČR“ realizoval Bílý kruh bezpečí (občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR) v letech 2001 - 2006.

Čtěte dále >>

Aktuality

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za leden až červen 2016.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za leden až květen 2016.

Praha, 6. června 2016 – Desátý rok existuje v České republice systém ochrany před domácím násilím. Každý rok Policie ČR prověřuje kolem 500 případů trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí a denně provede 3-4 vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Ve více než polovině rodin, kde dojde k vykázání, vyrůstají děti. Přesto i dnes přetrvává tendence těžké případy domácího násilí podceňovat a lehčí přeceňovat.

ARCHIV AKTUALIT >>