Bílý kruh bezpečí

Domácí násilí

 

Vykázání je v ČR je upraveno zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 44 až 47 „Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí“.

Vykázání

 

V roce 2010 zaznamenalo 15 intervenčních center sdružených v Asociaci IC v ČR nárůst počtu policejních vykázání.

O projektu „Prevence domácího násilí"

Více než pětiletý systémový projekt „Prevence domácího násilí – změna praxe a legislativy v ČR“ realizoval Bílý kruh bezpečí (občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR) v letech 2001 - 2006.

Čtěte dále >>

Aktuality

Bílý kruh bezpečí v Českých Budějovicích nabízí smysluplnou práci případové/ho manažerky/a v renomované organizaci.

Pracovní pozice: Odborný pracovník v oblasti sociální služeb
Rozšířený popis: Klíčový/á sociální pracovník/ice
Úvazek: 0,9 (případně lze i celý úvazek)
Hrubá mzda při úvazku 0,9: 20 000,- Kč
Nástup možný 15. 2. 2017

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za leden až prosinec 2016.

Během dvou svátečních dnů (Štědrý den a Boží hod vánoční) přijala Linka pomoci obětem celkem 32 volání. Ve 22 z nich volaly ženy a v 10 voláních se ozval hlas muže. Ústředním tématem bylo domácí násilí. Jedna z volajících osob prosila o pomoc dokonce v situaci, kdy ji manžel vyhodil i s dárky, které připravila pro něj a pro jejich syna na ulici.

ARCHIV AKTUALIT >>