Domácí násilí - Archiv aktualit

akreditovaný MPSV ČR se zaměřením na krizovou pomoc obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým a osobám ohroženým domácím násilím.

V prvním čtvrtletí tohoto roku přijala DONA linka 1211 volání, z nichž 627 mělo charakter konzultace závažného problému a více než 54 % z nich se týkalo problematiky domácího násilí. Oproti předchozím rokům se zvýšil počet volání pracovně označených jako zneužití linky nebo testovací hovor. DONA linku, tak jako jiné linky důvěry s nepřetržitým provozem, volají uživatelé služby, kteří konzultanty pravidelně informují o průběhu svých životních a osobních peripetií bez toho, že by se jednalo o krizové situace. Vyškolení konzultanti pomáhají i těmto volajícím usměrnit jejich snahu o zvládnutí reálných všedních problémů.