Domácí násilí - Archiv aktualit

Dle zprávy vydané minulou středu nizozemskou policií a výzkumným institutem Beke, je v Nizozemí zaznamenáno méně případů domácího násilí za rok 2008 oproti roku předchozímu. V roce 2008 bylo oznámeno 63,841 případů, což je o devět set méně než v roce 2007. Po oznámení policii postoupilo 11,312 případů jako trestních státnímu zástupci.

BEZPLATNÁ PODPŮRNÁ SOCIOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
pro lidi, kteří řeší nejrůznější obtíže v partnerských vztazích a mají zájem o pomoc a podporu při postupném zvládání svých problémů

Před osmnácti lety, 4. září 1991, vznikl Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů. Bílý kruh vybudoval síť svých poraden v republice, provozuje dvě nonstop linky, ovlivnil naši legislativu rozšiřováním katalogu práv poškozených a přijetím zákona na ochranu před domácím násilím, spolupracuje s partnerskými organizacemi ve 20 evropských zemích. Poradny Bílého kruhu působí v sedmi krajských městech, osmá se buduje v Českých Budějovicích.

Na podzim roku 2008 přišel v doprovodu svého příbuzného do poradny Intervenčního centra Bílého kruhu bezpečí v Ostravě (dále jen IC) sedmdesátiletý muž. Smutně vyprávěl o několikaletém problematickém soužití se svým synem, alkoholikem, dříve již trestně stíhaným v jiných souvislostech, který se na něm dopouštěl dlouhodobého psychického a hlavně fyzického násilí.