Domácí násilí - Archiv aktualit

Před osmnácti lety, 4. září 1991, vznikl Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů. Bílý kruh vybudoval síť svých poraden v republice, provozuje dvě nonstop linky, ovlivnil naši legislativu rozšiřováním katalogu práv poškozených a přijetím zákona na ochranu před domácím násilím, spolupracuje s partnerskými organizacemi ve 20 evropských zemích. Poradny Bílého kruhu působí v sedmi krajských městech, osmá se buduje v Českých Budějovicích.

Na podzim roku 2008 přišel v doprovodu svého příbuzného do poradny Intervenčního centra Bílého kruhu bezpečí v Ostravě (dále jen IC) sedmdesátiletý muž. Smutně vyprávěl o několikaletém problematickém soužití se svým synem, alkoholikem, dříve již trestně stíhaným v jiných souvislostech, který se na něm dopouštěl dlouhodobého psychického a hlavně fyzického násilí.

Centrum sociálních služeb Praha od dubna nabídne pomoc lidem, kteří mají problémy s konfliktním chováním

ke zřizování, financování a provozování IC v samostatné průsobnosti krajů