Domácí násilí - Archiv aktualit

Vše začalo mezinárodním workshopem na téma zlepšení policejní intervence v případech domácího násilí. V pořádající Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Praze se ho před dvěma lety zúčastnilo pětadvacet zástupců policie a spolupracujících nevládních organizací z deseti zemí bývalé východní Evropy. Protože české zkušenosti z prevence, represe i navazujících služeb už tenkrát zaujaly, realizovala v roce 2007 pražská policejní škola ve spolupráci s dalšími odborníky a gruzínskou nevládní organizací AVNG bilaterální projekt Profesionální policejní práce a ochrana obětí v případech domácího násilí. V roce 2008 je o obdobnou spolupráci požádala arménská nevládní organizace WRC (Women's Rights Centre) a na světě byl další bilaterální projekt Posílení kompetencí Centra pro ženská práva: Legislativa k domácímu násilí.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v říjnu 2009 v ČR

Ve středu 3. října 2008 ráno nastoupila konzultantka DONA linky na směnu jako na každou jinou. Převzala pracoviště od předcházející služby, nic mimořádného se nedělo. Mezi prvními se v ten den dovolala na DONA linku mladá žena, která pravidelně kontaktuje několik dalších linek důvěry a svěřuje své starosti o kamarádku a o problémy soužití lidí v nájemním domě.