Domácí násilí - Archiv aktualit

"Systém ochrany před domácím násilím v ČR je funkční a účinný", shodli se odborníci.

V České republice bylo v období od 1.1. – 31.12. 2007 prostřednictvím IC celkem evidováno 862 rozhodnutí Policie ČR na základě zákona č. 135/2006 Sb., o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí.

www.domacinasili.cz, které spravuje občanské sdružení Bílý kruh bezpečí.

Projekt Bílého kruhu bezpečí nominován za ČR

O konferenci "Domácí násilí - nová praxe a nová legislativa v Evropě"