Od 1. června znovu otevíráme poradny Bílého kruhu bezpečí

Od 1. června obnovujeme osobní příjem v poradnách Bílého kruhu bezpečí, který byl pozastaven kvůli pandemii COVID-19.

V rámci ochrany zdraví uživatelů sociální služby (klientů) a zároveň i pracovníků BKB probíhají konzultace v Poradnách BKB a v IC od 1. června 2020 za upravených podmínek, o kterých bude každý příchozí informován (desinfekce rukou, ochranná rouška, rozestup atd.).

Před osobní návštěvou BKB doporučujeme každému zvážení zdravotního stavu například zodpovězením následujících otázek:
1. Přišli jste do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem nebo s podezřením na nákazu koronavirem?
2. Máte příznaky onemocnění dýchacího aparátu (kašel, rýmu, zvýšenou teplotu, slabost, zimnici, dechovou slabost)?
3. Byla vám nařízena karanténa (včetně povinné karantény z důvodu návratu z ciziny)

Pokud jsou odpovědi na některé z uvedených otázek kladné, je v zájmu všech osob, připravených konzultovat, návštěvu v poradně BKB nebo IC odložit.

V poradně BKB PRAHA bude v týdnu 1. - 5. června otevřeno POUZE PRO OBJEDNANÉ. Objednat se lze na tel. čísle 257 317 110 v pracovní dny v čase 9 - 16 hod.

Další info na www.bkb.cz