Archiv aktualit - Strana 20

akreditovaný MPSV ČR se zaměřením na krizovou pomoc obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým a osobám ohroženým domácím násilím.

V prvním čtvrtletí tohoto roku přijala DONA linka 1211 volání, z nichž 627 mělo charakter konzultace závažného problému a více než 54 % z nich se týkalo problematiky domácího násilí. Oproti předchozím rokům se zvýšil počet volání pracovně označených jako zneužití linky nebo testovací hovor. DONA linku, tak jako jiné linky důvěry s nepřetržitým provozem, volají uživatelé služby, kteří konzultanty pravidelně informují o průběhu svých životních a osobních peripetií bez toho, že by se jednalo o krizové situace. Vyškolení konzultanti pomáhají i těmto volajícím usměrnit jejich snahu o zvládnutí reálných všedních problémů.

od 1.4.2010 sídlí v Kladně

Kampaň Bílá stužka

3. března 2010 od 19:30 hodin v Divadle Horní Počernice

Zprávu zpracovala: Mgr. Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí, o.s., 8.1.2010 V roce 2007 jsme v Bílém kruhu bezpečí evidovali prostřednictvím sítě intervenčních center v ČR celkem 862 případů policejních vykázání a civilní soudy ve stejném roce přijaly 500 žádostí o vydání předběžného opatření se žádostí o vykázání nebo jeho prodloužení. V kolika případech soudy takovou žádost zamítly nebo jí vyhověly nelze zjistit, tento údaj nebyl MS […]

Praha, 15. prosince 2009 – Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR, dnes zahájil reklamní kampaň, která upozorňuje na problémy obětí násilné kriminality a nabízí jim jako vstupní bránu do systému pomoci své nonstop telefonní linky. Kampaň je zaměřena na hlavní město Prahu.

Dle zprávy vydané minulou středu nizozemskou policií a výzkumným institutem Beke, je v Nizozemí zaznamenáno méně případů domácího násilí za rok 2008 oproti roku předchozímu. V roce 2008 bylo oznámeno 63,841 případů, což je o devět set méně než v roce 2007. Po oznámení policii postoupilo 11,312 případů jako trestních státnímu zástupci.

BEZPLATNÁ PODPŮRNÁ SOCIOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
pro lidi, kteří řeší nejrůznější obtíže v partnerských vztazích a mají zájem o pomoc a podporu při postupném zvládání svých problémů

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009