INTERVENČNÍ CENTRA - informace, jaké služby poskytují a nabízí

Od 1. ledna 2007 působí ve všech krajích České republiky pracoviště poskytující krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím - Intervenční centra.

Tato centra poskytují přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu v konkrétních případech domácího násilí a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky.

Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí.

 


Komu je Intervenční centrum určeno?


• Osobám, které jsou ohroženy domácím násilím a jsou v ochranném režimu „vykázání“, tzn. že násilná osoba byla ze společného bydliště vykázána. 
• Osobám ohroženým domácím násilím, které svou situaci chtějí řešit a hledají pomoc, radu a informace.

 


Co je domácí násilí?• Domácí násilí je opakující se násilí mezi  osobami blízkými nebo osobami žijícími ve společném obydlí, které je zpravidla kombinací různých forem a projevů násilí (např. fyzického a psychického násilí), jehož četnost a intenzita se stupňují, mezi násilnou a ohroženou osobou jsou jasné a neměnné role a dochází k němu převážně v soukromí, tj. stranou společenské kontroly.

 


Jak lze požádat Intervenční centrum o pomoc?• V případě rozhodnutí Policie ČR o vykázání násilné osoby ze společného obydlí je nejpozději do 24 hodin doručen Úřední záznam o vykázání místně příslušnému Intervenčnímu centru. Pracovníci Intervenčního centra na základě tohoto rozhodnutí nejpozději do 48 hodin kontaktují ohroženou osobu a nabídnou jí své služby. Osoba ohrožená se sama rozhoduje, zda nabídku pomoci ze strany Intervenčního centra přijme či nikoli.
• V případě, že se osoba ohrožená na základě vlastní potřeby rozhodne řešit svůj problém s domácím násilím, může se obrátit telefonicky, písemně či osobně na Intervenční centrum ve svém kraji (viz adresář IC).

 


Jaké služby jsou v Intervenčním centru poskytovány?


• Mezi základní služby, které Intervenční centrum poskytuje patří sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
• Osobám ohroženým je také zprostředkována následná pomoc (sociální, psychologické, právní povahy, a případně zprostředkování ubytování v azylových domech).

 

 

S kým můžete svou situaci v Intervenčním centru konzultovat?• S koordinátorem pro domácí násilí, psychology, právníky a sociálními pracovníky. Ohrožená osoba nepotřebuje v těchto případech žádné doporučení, v kontaktu s Intervenčním centrem může vystupovat anonymně. 


Služby Intervenčních center jsou poskytovány bezplatně. Další informace naleznete na stránkách Asociace pracovníků Intervenčních center - http://www.domaci-nasili.cz/
 

 

Informace ze dne 1.11.2009
Zpracoval: Bílý kruh bezpečí o.s.