Mediamonitoring

O domácím násilí jako o nebezpečném sociálně patologickém jevu

Cyklus přednášek Ústavu pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik "Člověk pod lupou společenských disciplín" přivedl 6. května 2013 do Opavy Mgr. Lucii Paprsteinovou, vedoucí intervenčního centra občanského sdružení Bílý kruh bezpečí v Ostravě, aby před studenty oboru Sociální patologie a prevenze hovořila o svých zkušenostech z boje proti fenoménu domácího násilí. V rámci výuky vedené Mgr. Darinou Caloňovou tak došlo k zajímavému a pro studenty užitečnému setkání, na jehož realizaci se aktivně podílela i Akademická poradna Slezské univerzity. Foto: Ivan Augustin

http://www.slu.cz/su/slu/cz/poradenska-centra/fotogalerie/seminar-vedouci-intervencniho-centra-pro-osoby-ohrozene-domacim-nasilim-6-5-2013-mgr-lucie-paprsteinova.

 

Městské ředitelství policie Ostrava v roce 2012 realizovalo již třetí ročník informační kampaně „Místo činu? Domov!!!“. Jako v předchozích letech i letos byla kampaň zahájena v září, tentokrát 20. 9.2012 na konferenci s tématem „Domácí násilí páchané na seniorech“. Do Ostravy se sjely stovky odborníků z celé republiky, aby diskutovaly o nových či klíčových informacích předmětné problematiky. Jedním z přednášejících byla i vedoucí Intervenčního centra Ostrava. http://www.policie.cz/clanek/misto-cinu-domov-242534.aspx
 

Reportáž z konference ke shlédnutí zde: http://www.fabextv.cz/vsechny-videa/play-12_38_Z05-s1.html

 

Mgr. Lucie Parsteinová byla 14.9.2012 společně s PhDr. Ludmilou Mrkvicovou hostem pořadu Sama doma, kde hovořily o domácím násilím páchaným na seniorechhttp://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/412236100171014/

 

Bílý kruh bezpečí (BKB) poskytuje už 21 let  útočiště všem, kteří zažili násilí, stali se obětí trestného činu nebo se vůbec dostali do situace, ve které si sami nevědí rady. Hosty pořadu Koktejl na stanici Českého rozhlasu Ostrava byli dne 12.10.2012 vedoucí Intervenčního centra BKB Ostrava Lucie Papersteinová a konzultant Poradny pro oběti trestných činů BKB v Ostravě Petr Holík. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2742321

 

 

Tématem pořadu České televize Na Stopě byla dne 7.2.2011 problematika domácího násilí. Hostem živého vysílání byla i vedoucí Intervenčního centra Ostrava. Ke shlédnutí zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani-jako-driv/411236100132006-na-stope  

 

Dne 16.2.2011 byli hostem pořadu Koktejl Českého rozhlasu Ostrava vedoucí Poradny pro oběti trestných činů BKB, o.s. v Ostravě a vedoucí Intervenčního centra Ostrava. V živém vysílání hovořili o pomoci obětem trestných činů a osobám ohroženým domácím násilím. Zvukový záznam k poslechu zde: http://www.rozhlas.cz/iradio/ostrava?p_gt=1&p_pattern=&p_po=935

 

Mediální kampaň: Místo činu? Domov!!! - září 2010

 

Bývalá Miss Evropy Monika Žídková podpořila boj proti domácímu násilí - in Novinky.cz, září 2010

 

Intervenční centrum BKB Ostrava je jedním z partnerů v projektu "Mlčení bolí".