Interdisciplinární spolupráce

• Součástí služby intervenčního centra je také zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry a institucemi, které poskytují další pomoc osobám ohroženým, jako jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí, obce, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatní orgány veřejné správy, další poskytovatelé sociálních služeb a neziskové organizace.

 

• Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, o.s. plní funkci koordinátora této spolupráce a aktivizuje vznik a podporuje činnost interdisciplinárních týmů na úrovni jednotlivých měst a regionů Moravskoslezského kraje. Členy těchto týmů jsou odborní pracovníci jednotlivých institucí zainteresovaných na řešení případů domácího násilí.

 

• Cílem a posláním interdisciplinární spolupráce je vytvořit kvalitní systém pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím v Moravskoslezském kraji. Na základě vzájemné propojenosti a spolupráce jednotlivých institucí se tak může osobám ohroženým dostat nejširší kvalifikované pomoci.

 

• Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, o.s. se podílí na organizaci pracovních setkání s odborníky, přednáškové, osvětové a publikační činnosti k tématu domácího násilí a nových možností jeho řešení v Moravskoslezském kraji.

 

• Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, o.s. se dlouhodobě podílí na školení policistů P ČR k problematice domácího násilí v rámci Moravskoslezského kraje.

 

• Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, o.s. umožňuje exkurze studentů VŠ a VOŠ na svém pracovišti. Pracovníci Intervenčního centra jsou zváni k besedám se studenty ZŠ, SŠ a také s pracovníky jiných sociálních služeb a institucí.

 

Intervenční centrum BKB Ostrava je jedním z partnerů v projektu "Mlčení bolí"

Aktivity intervenčních center při realizace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“

 

Další informace: Dejme (že)nám šanci
Norway grants - Norské granty
Nadace Open Society Fund Praha