Dne 21. 6. 2010 převzala Mgr. Lucie Paprsteinová, vedoucí Intervenčního centra Ostrava Bílého kruhu bezpečí z rukou ředitele Městského ředitelství P ČR v Ostravě plk. Mgr. Tomáše Landsfelda plaketu Policie České republiky. Vyznamenání jí udělil policejní prezident genmjr. Mgr. Oldřich Martinů za osobní spolupráci mezi Policií České republiky a Intervenčním centrem Ostrava při řešení domácího násilí a prevenci kriminality. Městské ředitelství P ČR v Ostravě tímto ocenilo dlouholetou spolupráci s Bílým kruhem bezpečí v oblasti pomoci obětem trestných činů.