KDE HLEDAT POMOC - adresář

INTERVENČNÍ CENTRA - adresář pro celou ČR  nebo  http://www.domaci-nasili.cz/

 

další místa pomoci:

http://www.linka-pomoci.cz/ 

- linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí – nepřetržitá telefonická pomoc - tel. č. 116 006 - volání zdarma

- provozovatelem tel. linky 116 006 je Bílý kruh bezpečí, z.s.

www.azylovedomy.cz - adresář azylových domů
www.capld.cz - linky důvěry
www.obcanskeporadny.cz - informace a seznam občanských poraden
www.epusa.cz - úřady státní správy a samosprávy ČR
www.amrp.cz - adresář rodinných poraden
www.bkb.cz - Bílý kruh bezpečí, z.s. - základní informace o domácím násilí, praktické rady
http://iregistr.mpsv.cz - registr poskytovatelů sociálních služeb v ČR

 

STÁTNÍ INSTITUCE:

www.mvcr.cz Ministerstvo vnitra ČR
www.policie.cz Policie ČR
www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.justice.cz Ministerstvo spravedlnosti ČR, Soudy, Státní zastupitelství, Probační a mediační služba

 

DALŠÍ MÍSTA POMOCI:

www.gaudia.cz                  Program sociální inkluze násilných osob pomoc lidem, kteří mají potíže s
                                       agresí či řeší konflikty ve vztazích