Aliance proti domácímu násilí

Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla 10. října 2002 z iniciativy Bílého kruhu bezpečí a Philip Morris ČR a.s. založena Aliance proti domácímu násilí, jejíž prioritou bylo připravit a prosadit systémové změny v oblasti řešení případů domácího násilí. V roce 2004 vznikla při Alianci expertní skupina, která zpracovala návrh nového zákona. Návrh deseti odborníků z oblasti legislativy a exekutivy byl poprvé prezentován odborné veřejnosti na Národním kongresu Aliance v říjnu 2004, v listopadu téhož roku ho podpořila skupina 55 poslanců v čele s Janem Kasalem. Parlament ČR schválil předložený zákon na ochranu před domácím násilím v ČR dne 14. března 2006 a 31. března 2006 byl podepsán prezidentem republiky. Pod číslem 135/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007. Soukromá společnost a nezisková nestátní organizace tak dokázaly prosadit jednu z nejrozsáhlejších legislativních změn v dějinách České republiky, která poskytuje ochranu osobám ohroženým domácím násilím a naši zemi tak zařadila mezi státy s proaktivním řešením této problematiky.

 

"Vyrůstala jsem v neobyčejně inspirativním, láskyplném, rodinném kruhu a dlouho nevěděla nic o hrůzách, které se odehrávají za zavřenými dveřmi některých domácností. Každé násilí je zavrženíhodné. Tzv. domácí násilí narušuje prostředí, které by mělo být naplněno vzájemnou úctou a oporou členů rodiny. Nejcitelněji zasahuje děti. Paralyzuje jejich důvěru v okolní svět a brání jim navazovat běžné kontakty s vrstevníky. V hraničních případech pak eskaluje v bezprostřední ohrožení života obětí. Dopady domácí násilí jsou zdrcující.
Děkuji paní prezidentce Bílého kruhu bezpečí Petře Vitoušové a jejímu týmu za jejich aktivity a za to, že mě přivedli na cestu boje proti dlouho přehlíženému společenskému fenoménu. "

Eva Dundáčková