Identifikace domácího násilí

Jak odlišit domácí násilí (dále jen DN) od jiných typů rodinných problémů a krizí:
 1. Přímým dotazováním – klíčové jsou dotazy na fyzické, psychické, sexuální a také ekonomické násilí.
(klíčové otázky: co se děje, první DN, poslední DN, nejhorší DN, jak se projevuje agrese partnera/ky, jak jste se choval/a při prvním DN, posledním DN, co bezprostředně předchází útoku, jaké máte těsně po útoku potíže, bolesti, problémy, zranění, vyhledal/a jste ošetření, pomoc – kam jste se obrátil/a…)

2. Pomocí tří kritérií, podle kterých lze odlišit DN od jiných problémů mezi partnery:
A. startér násilí – DN není vyprovokované chováním ohrožené osoby!
(klíčové otázky: co předcházelo incidentu)
B. opakování – DN není jednorázový akt!
o DN je proces, má svůj start, vývoj a spěje k nějakým koncům
o zásadně mění povahu vztahu
(klíčové otázky: kdy to začalo, jak dlouho to trvá, co se děje nyní)
C. pocit oběti – osoba ohrožená DN má typické pocity: strach z opakování násilí
(klíčové otázky: jak reagujete, co vám běží v mysli)

3. Pomocí „psychologických“ signálů domácího násilí:
- manipulace s realitou (laxnost, odmítání pomoci)
- neschopnost ventilovat vztek
- disociace
- minimalizace násilí
- naučená bezmoc, sebedestruktivní a sebeobviňující reakce


Komplikace rozpoznání domácího násilí:
- ohrožené osoby často trpí studem
- ohrožené osoby mohou uvádět jiné důvody pro příznaky svých posttraumatických projevů a reakcí
- ohrožené osoby mají tendenci minimalizovat
- skutečnost je zpravidla horší, než ohrožené osoby uvádějí


Co udělat, pokud se jedná o osobu ohroženou domácím násilím:
- předat kontakt na místa odborné pomoci (např. číslo DONA linky - 2 51 51 13 13, Intervenčního centra aj.)
- hrozí-li bezprostřední nebezpečí, volat Policii ČR
- podpořit v dalších krocích
- do ničeho nenutit, všechna rozhodnutí by měla udělat sama ohrožená osoba
 
Zdroj: www.donalinka.cz