Je obtížné rozpoznat, co se za zavřenými dveřmi domácnosti děje, protože není lehké najít odvahu říci nahlas i nejbližšímu okolí: „Jsem oběť domácího násilí. Můj partner/ka mě ponižuje, bije, vyhrožuje mi“. Často je motivací k tomuto prvnímu kroku až strach o zdraví a život svůj či dětí.
Překonat strach a poslušnost je pro osobu ohroženou domácím násilím velmi náročné, proto potřebuje pomoc a podporu zvenčí. Základní rozhodnutí však musí udělat sama, neměla by k němu být nikým nucena. Je možné nabídnout východisko z beznadějné situace, slíbit podporu a konkrétní pomoc, ale nelze za nikoho rozhodovat.
Řešení domácího násilí není jednoduché ani rychlé. Dočasně může dojít i ke zhoršení situace a je potřeba řešit řadu nových problémů. Pokud se však ohrožená osoba rozhodne něco se svým životem udělat, je mimořádně důležité, aby své rozhodnutí dotáhla až do konce – k životu bez násilí.


Tři kroky, které může učinit osoba, která žije v násilném vztahu:
1. připustit to, co se děje
2. uznat, že se za to nesmí vinit
3. vyhledat pomoc a podporu

Věty, které mohou vést k rozhodnutí ohrožené osoby začít situaci řešit:
• Bojím se o tvé bezpečí.
• Bojím se o bezpečí, zdraví a život tvých dětí.
• Když nebudeš nic dělat, bude se to zhoršovat.
• Pomůžeme ti, až se odhodláš k prvnímu konkrétnímu kroku.
• Zasloužíš si lepší život.


Existují základní pravidla jednání s osobou ohroženou domácím násilím:
Důvěra
Vysvětlete, že ve stejné situaci se nachází spousta lidí. Připusťte, že ohrožená osoba potřebovala velikou odvahu, aby vám uvěřila natolik, že se vám dokázala s problémem domácího násilí svěřit. Věnujte jí dostatek času k vyprávění. Nenuťte ji, aby uváděla detaily, jestliže sama nechce.

Podpora
Řekněte, že si nikdo nezaslouží, aby mu bylo vyhrožováno či byl bit, bez ohledu na to, co říká násilná osoba. Buďte dobrým posluchačem, povzbuzujte ohroženou osobu k vyjádření vzteku, bolesti a jiných emocí.

Svoboda rozhodnutí
Nechte ohroženou osobu učinit vlastní rozhodnutí. I když to v danou chvíli může znamenat, že ještě není připravena opustit vztah, je to její rozhodnutí.

Dokonalá znalost situace ohrožené osoby
Zeptejte se ohrožené osoby, zda utrpěla nějakou fyzickou újmu. Nabídněte jí doprovod do nemocnice, jestliže tam potřebuje zajít. Pomozte jí oznámit útok na policii, jestliže se pro takové řešení rozhodne.

Informace o dostupné pomoci
Spolu prozkoumejte dostupné možnosti. Jestliže je ohrožená osoba připravena podat návrh na rozvod, podat trestní oznámení aj., navštivte společně advokáta.

Bezpečnostní plán
Plán umožní rozhodnout se, co je bezpečné a co ne. Nenuťte oběť postupovat podle nějakého plánu, kterému ona sama nevěří.

Vlastní bezpečnost
Nevystavujte se nebezpečným situacím: nenabízejte, že si promluvíte s násilníkem. Nedopusťte, abyste byli násilnou osobou vnímáni jako hrozba.
Můžete nabídnout užívání vaší adresy nebo telefonního čísla pro informace a vzkazy.
 

Zdroj: www.donalinka.cz