První krok

Násilí mezi blízkými není normální.
Nikdo není povinen trpět.
Nikdo nemá právo jiného týrat psychicky či fyzicky.
Není se za co stydět. Vina je na straně násilné osoby.


Nepomůže nechávat si své pocity pro sebe.
Je dobré o trápení s násilným chováním blízké osoby říct známým, přátelům, spolupracovníkům a příbuzným, na které je možné se spolehnout.


Násilné chování blízké osoby může u ohrožené osoby vyvolat:
• stálý stres a strach z příštího setkání
• pocit, že když cokoliv udělá jinak, než násilná osoba říká, může to znamenat konec
• pocit, že důvodem násilí blízké osoby jsou jen její chyby, že je to všechno její vina
• snižování skutečných následků násilného chování blízké osoby
• „slepotu“ vůči nebezpečí, které může v budoucnu hrozit (ohrožení života, ohrožení dětí)
• pocit, že nikdo nemůže pomoci


Prvním krokem z domácího násilí může být:
- telefonát na některou z linek důvěry
- telefonát na nepřetržitou Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí - tel. č. 116 006 (volání je bezplatné a diskrétní, další informace na www.116006.cz)

Další místa odborné psychologické, sociální a právní pomoci:
Intervenční centra
Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Občanské poradny
Poradny Bílého kruhu bezpečí
Krizová centra psychosociální pomoci
Azylové domy


V případě akutního nebezpečí je nutné přivolat pomoc:
Záchranné lékařské služby (tísňové volání 155)
Policie ČR (tísňové volání 158)