Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

VYKÁZÁNÍ V ČR - ROK 2010, SROVNÁNÍ 2007-2010

V roce 2010 byla poprvé překročena hranice počtu vykázání z roku 2007 (862 vykázaných). Celkem bylo v roce 2010 vykázáno 1058 násilných osob, což je nárůst o téměř 23% proti roku 2007.

Zajímavé je porovnání dlouhodobého pořadí krajů dle přepočtu 1 vykázání na počet obyvatel. Na čele se pravidelně objevuje Karlovarský a Ústecký kraj. U Karlovarského kraje tato skutečnost může být do jisté míry ovlivněna velikostí (jedná se o nejmenší kraj), Ústecký kraj je však 5. největší kraj v ČR. Na konci tabulky je pak jednoznačně Plzeňský kraj, před ním pak kraj Středočeský.

Dle prostého počtu vykázání celkem v letech 2007-2010 je na prvním místě největší kraj - Moravskoslezký (542 vykázaných), na druhém místě pak kraj Ústecký (435 vykázaných). V roce 2010 je na čele Ústecký kraj (133 vykázaných), druhý v pořadí pak kraj Mravskoslezký (108 vykázaných). Na opačném konci pořadí je dlouhodobě opět Plzeňský kraj (27 vykázaných v roce 2010, celkem 79 za celé 4 roky).

Kompletní statistiky naleznete zde: Porovnání vykázání v ČR v letech 2007 - 2010 včetně (v pdf).