11. výročí DONA linky

Linka telefonické krizové pomoci osobám ohroženým domácím násilím je v nepřetržitém od 11. září 2001. Datum jejího vzniku bude navždy, bohužel, spojováno s teroristickým útokem na Světové obchodní centrum v New Yorku.

DONA linka eviduje 41 000 přijatých volání z ČR, výjimkou nejsou ani telefonáty ze zahraničí. V letošním roce volilo její číslo již 2843 volajících. DONA linka má pevné místo v síti registrovaných sociálních služeb a je svého druhu unikátním projektem v rámci EU. Nonstop provoz nyní podporují stát (MPSV ČR) a hlavní město Praha.

DONA linka je pro většinu volajících „vstupní branou“ do systému pomoci při řešení případů domácího násilí v České republice. Volající osoby sdělují, že na této lince mohou poprvé o svém problému mluvit s kompetentní osobou, že dostávají užitečné rady „šité na míru“ pro jejich situaci. Oceňují praktické rady k zajištění bezpečí a motivaci k účinnému řešení násilného vztahu.

Nepřetržitý provoz zajišťuje tým 25 odborně zdatných konzultantek a konzultantů, z nichž 11 působí na lince od jejího prvního zazvonění, tj. 11 let. Pro doplnění týmu a pro vyškolení odborníků dalších poskytovatelů sociálních služeb organizuje DONA linka vlastní výcvikový kurz (s akreditací  MPSV ČR).

Po přijetí zákona na ochranu před domácím násilím v roce 2006 se zdvojnásobil počet hovorů s pomáhajícími profesionály (například lékaři, sociální pracovníci, advokáti, starostové, ale i policisté). DONA linka eviduje i vyšší počet volání mužů (15%), a to zejména v roli osob blízkých a známých ohrožené osoby, pro kterou hledají pomoc.

Konzultanti pomáhají řešit nejčastěji problémový vliv domácího násilí při rozvodech manželství a ukončení partnerství (27 % hovorů) a úpravu problematických vztahů rodičů k dětem včetně zajištění výživného (16 % hovorů). V posledních dvou letech roste počet konzultací zaměřených na problémy související s nedostatkem finančních prostředků v rodinách s domácím násilím (7 % volání).

Jako velmi aktuální problém se ukazuje domácí násilí mezi generacemi, kdy se ohroženými osobami stávají zejména senioři. Ve voláních osob starších 60 let konzultanti DONA linky identifikují domácí násilí téměř v 86 % hovorů. Domácí násilí je rovněž časté u nesezdaných párů žijících ve společném obydlí, počet volání nyní dosahuje až 18 %.

Dovolujeme si spolu s vámi popřát DONA lince mnoho úspěchů v její potřebné službě do dalších let.

DONA linka je vám k dispozici nepřetržitě na tel. č. 2 51 51 13 13. Další informace na stránkách www.donalinka.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.