Intervenční centrum Ostrava

Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava

tel.: 739 449 275
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz

Vedoucí Intervenčního centra: PhDr. Lucie Paprsteinová

– pomoc osobám ohroženým domácím násilím (pro okresy Ostrava, Opava, Nový Jičín)
– osobní návštěvu v IC je vhodné předem telefonicky objednat

Konzultační hodiny: 
pondělí:      8–16 hodin
úterý:          8–16 hodin  (pro objednané)
středa:        8–16 hodin
čtvrtek:       8–16 hodin (pro objednané)
pátek:         8–14 hodin (pro objednané)

Možnost anonymní online komunikace pro osoby ohrožené domácím násilím: https://nenech.se

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.“

KONTAKTNÍ MÍSTO NOVÝ JIČÍN

ul. Sokolovská 617/9, Nový Jičín (budova odboru sociálních věcí, 1. patro)

Konzultační hodiny: každý lichý čtvrtek 9 – 15 hodin (ke konzultaci je nutno se předem objednat na tel. čísle: 739 449 275)

KONTAKTNÍ MÍSTO OPAVA

ul. Rolnická 1636/21a, Opava (budova organizace Elim, 1. patro)

Konzultační hodiny: každý sudý čtvrtek 9 – 15 hodin (ke konzultaci je nutno se předem objednat na tel. čísle 739 449 275)

Provoz pobočky BKB Ostrava a  Intervenčního centra BKB v Ostravě je finančně podporován z rozpočtu Statutárního města OstravyKrajského úřadu Moravskoslezského kraje, města Opava a města Nový Jičín.

Bílý kruh bezpečí, z.s. je v letošním roce partnerem projektu POSPOLU – POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků

V roce 2023 se Bílý kruh bezpečí, z.s., jako člen Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s., podílí na projektu Děti dětí bez násilí 

Intervenční centra v ČR zahájila osvětovou kampaň „Zastav kolotoč násilí“ . Jejím cílem je upozornit veřejnost na závažné společenské téma – přenos násilí mezi generacemi. Kampaň je  podpořena grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů 2014 – 2021, více na  www.kolotocnasili.cz.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009