Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí, z.s.
U Trojice 1042/2
150 00 Praha 5

tel: 257 317 110 nonstop

e-mail: centrala.praha@bkb.cz
web: www.bkb.cz

Kontakty na pracoviště Bílého kruhu bezpečí zde.


Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí – tel. č. 116 006 (nonstop a bezplatně)

web: www.116006.cz
 

Pomoc ze strany BKB je komplexní a na jednom místě tak získáte:

 • právní informace;
 • psychologické a sociální poradenství;
 • praktické rady a informace.

Kromě osobní konzultace v některé z poraden je pomoc BKB dále poskytována prostřednictvím:

 • bezplatné nonstop Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. č. 116 006;
 • Centrály BKB v Praze a její nonstop Linky telefonické krizové pomoci na tel. č. 257 317 110;
 • klíčových sociálních pracovníků (případových manažerů) pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé;
 • Intervenčního centra v Ostravě.

Ať již se rozhodnete využít jakoukoliv službu poskytovanou BKB, vždy můžete očekávat především:

 • respekt a porozumění;
 • bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných emocí (stud, ponížení, lítost, hněv, zármutek, pocit viny aj.);
 • znovuobnovení pocitu bezpečí;
 • pomoc při zhodnocení aktuální situace, utřídění individuálních cílů a stanovení priorit;
 • poradenství při hledání strategií (krátkodobých i dlouhodobých);
 • srozumitelné informace o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout;
 • informace o navazujících službách.

Bílý kruh bezpečí je zapsán v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV (dle zákona č. 206/2006 Sb.) a v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů Ministerstva spravedlnosti (dle zákona č. 45/2013 Sb.). Na poli zahraniční spolupráce je aktivním členem ve Victim Support Europe, na poli domácím potom předkládá podněty k zákonodárným iniciativám (rozšíření katalogů práv poškozených v trestním řízení či zákon na ochranu před domácím násilím) a spolupracuje při tvorbě zákonů. Pořádá výcviky, konference a přednášky pro širokou i odbornou veřejnost, vydává informační materiály a realizuje vlastní projekty či participuje v projektech mezinárodních.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.