Bílý kruh bezpečí

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

Bílý kruh bezpečí je zapsaný spolek s působností v celé ČR, založené v roce 1991. Poslání BKB sleduje tři cíle: poskytovat přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů, podílet se na prevenci kriminality a usilovat o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení.

 

BKB v devíti poradnách v republice (Brno, České Budějovice, Jihlava, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha) poskytuje odbornou, bezplatnou, nestrannou a diskrétní pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech včetně morální a emocionální podpory. Přímá pomoc je postavena na osobním kontaktu s dvojicí konzultantů, právníka a odborníka na psychologickou pomoc. Tuto službu poskytuje bezplatně v roli dobrovolníků 320 osob.

 

BKB má 13 registrovaných služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), 12 pracovišť v devíti regionech, z toho nonstop telefonickou linku DONA pro pomoc lidem ohroženým domácím násilím, Intervenční centrum Ostrava pro osoby ohrožené domácím násilím v regionech Moravskoslezského kraje a nonstop linku telefonické krizové pomoci obětem trestných činů, a eviduje více než 45.000 kontaktů s občany, kteří u této organizace hledali pomoc.

 

BKB pořádá přednášky pro širokou a odbornou veřejnost, výcviky a semináře. BKB také vydává množství letáků, brožur, manuálů a jiných tiskovin, spolupracuje s médii, se státními i nevládními organizacemi. BKB podal řadu podnětů k zákonodárným iniciativám, které například rozšířily katalog práv poškozených v trestním řízení. Jedním z nejvýznamnějších návrhů BKB je zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím. „Lidé si musí uvědomit, že oběť trestný čin nespáchala a má právo na respekt, slušné zacházení, informace, odškodnění a zejména na bezpečí,“ uvedla Petra Vitoušová, prezidentka BKB.

 

Kontakt:
 

Bílý kruh bezpečí, z.s.
U Trojice 1042/2
150 00 Praha 5


tel.: 257 317 110 nepřetržitě
fax: 251 512 299
e-mail: centrala.praha@bkb.cz
www.bkb.cz
 

Kontakty na pracoviště Bílého kruhu bezpečí zde.

 

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí - tel. č. 116 006 (zdarma a nonstop)
www.116006.cz 
 

 

Bílý kruh bezpečí, z.s. je provozovatelem webových stránek domacinasili.cz

 

 Bílý kruh bezpečí je významný celostátní poskytovatel registrovaných sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách): odborné sociální poradenství pro oběti trestné činnosti, intervenční centrum a telefonická krizová pomoc osobám ohroženým domácím násilím a obětem trestných činů.