Doporučená literatura

Vybrané tituly mohou posloužit nejen obětem domácího násilí, ale i pomáhajícím profesionálům či studentům sociální práce, psychologie či medicíny. K porozumění fenoménu domácího násilí však pomohou i „laické veřejnosti“, neboť nikdy nevíme, kdy se na nás může někdo s prosbou o pomoc obrátit. Výběr literatury je zaměřen především na problematiku domácího násilí, některé publikace však mají přesah i mimo tuto tematiku.    

Název: Z pekla ven

Podtitul: Žena v domácím násilí

 • Autor: Andrea Buskotte
 • Nakladatelství: CPress
 • Datum vydání: 6. 3. 2008
 • EAN: 9788025117866
 • Formát: 167 x 225 mm brožovaná lepená
 • Počet stran: 176
 • Cena: 249 Kč

Zažíváte vy nebo vaše kamarádka domácí násilí? Přemýšlíte, jak udělat „ten první krok“? Tato kniha se snaží dodat odvahu ženám ohroženým domácím násilím, je pro ně praktickým rádcem a psychickou podporou.

V knize naleznete:

 • Rady psycholožky.
 • Jak rozpoznat domácí násilí, jak ignorovat předsudky a mýty, které domácí násilí provázejí, jak si posílit ztracené sebevědomí.
 • Jak ochránit děti, co jim říct, kam s nimi odejít.
 • Jak přestat obhajovat partnerovo násilné chování a jak svou situaci řešit.
 • Možnosti, jak se dá vztah zachránit a jak zlepšit soužití.
 • Co můžete udělat pro svou bezpečnost, jak se chovat a pohybovat v bytě s násilníkem, jak v případě napadení bezpečně a rychle opustit domov.
 • Kde a jak hledat odbornou pomoc, jak může pomoci blízká osoba.
 • Jak čelit pronásledování bývalým partnerem.
 • Odkud se bere násilí, vliv násilné výchovy na chování v dospělosti, prevence domácího násilí.
 • Právní rady a legislativa v České republice určená osobám ohroženým domácím násilím.
 • Kontakty na místa pomoci v celé ČR.
 • Psychologické a rodinné poradny, Intervenční centra.
 • Azylové domy, linky důvěry, internetové poradny.

Tato kniha se může stát zdrojem informací a základem pro pochopení problematiky domácího násilí nejen pro každého z nás, ale také pro psychology, učitele, policisty a další profesionály, kteří se s tímto neblahým fenoménem mohou setkat při své práci.

Název: Moderní psychologie pro právníky

Podtitul: Domácí násilí, stalking, predikce násilí

 • Autor: Ludmila Čírtková
 • Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.
 • Datum vydání: 11. 8. 2008
 • Formát: titul doprodán, dostupné jako E-kniha
 • Počet stran: 160
 • Cena: 165 Kč

Pro současnou forenzní psychologii je charakteristický deliktově specifický přístup. Místo obecných, univerzálních výpovědí o pachatelích, zločinech a jejich obětech se již několik let prosazuje studium a výzkum konkrétních okruhů kriminality. A právě proto se doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., zaměřila ve své nové knize mimo jiné i na nové poznatky a otevřené otázky kolem domácího násilí a stalkingu (nebezpečného pronásledování). Všímá si mnohočetných vrahů či týrání zvířat, přináší současné názory forenzní psychologie k těmto jevům a podává jejich psychologickou interpretaci. Věnuje se zejména vybraným skupinám sociálněpatologických jevů nebo deliktů.

Název: Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů

Podtitul: Příručka pro pomáhající profese

 • Autor: Ludmila Čírtková, Petra Vitoušová a kolektiv
 • Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.
 • Datum vydání: 15. 2. 2007
 • ISBN: 978-80-247-2014-2
 • Formát: 150 x 210 mm
 • Počet stran: 192
 • Cena: již nedostupné 

První ucelená publikace tohoto druhu v České republice přináší rady a profesionální pomoc všem členům pomáhajících profesí, kteří se ve své práci setkávají s oběťmi i svědky trestných činů. Jde o nepostradatelnou příručku, která přinese užitek nejen sociálním pracovníkům, kriminalistům a soudcům, ale také lékařům, zdravotním sestrám, pracovníkům, kteří zabezpečují linky důvěry a krizové linky, zaměstnancům azylových zařízení, starostům a dalším zástupcům státní správy. Po knize na toto téma volají i studenti a pedagogové škol se sociálně právním, kriminalistickým a zdravotnickým zaměřením. Autoři knihy přednášejí po celé České republice a spolupracují s partnerskou organizací Pomoc obetiam na Slovensku. Kniha vychází u příležitosti 15. výročí Bílého kruhu bezpečí a Evropského dne obětí.

Název: Domácí násilí

Podtitul: Kontext, dynamika a intervence

 • Autor: Drahomír Ševčík, Naděžda Špaténková a kol.
 • Nakladatelství: Portál
 • Datum vydání: 2011
 • ISBN: 978-80-7367-690-2
 • Počet stran: 192
 • Cena: již nedostupné 

Domácí násilí je nebezpečný celospolečenský jev. Publikace přináší ucelené informace o jeho jednotlivých podobách, formách a typech. Popisuje cyklus násilí, jeho výskyt v české populaci, pomáhajícím profesionálům nabízí metody a prostředky k jeho identifikaci. Seznamuje s projevy chování a jednání hlavních aktérů domácího násilí – ohrožených osob a osob násilných. Představuje systém pomoci osobám ohroženým domácím násilím, včetně jejich právních možností a možností ze strany státu při řešení domácího násilí. Detailně popisuje činnost intervenčních center – specializovaných pracovišť pro osoby ohrožené domácím násilím, komunikaci a zásady intervence při práci s touto cílovou skupinou. Odborný text je doplněn kazuistikami a příběhy lidí, kteří si prošli nelehkým postavením osob ohrožených domácím násilím.

Název: Týraná

Podtitul: Příběh ženy, která čelila domácímu násilí

 • Autor: Schwartz, Dianne
 • Nakladatelství: Portál
 • Datum vydání: 2012
 • ISBN: 978-80-262-0078-9
 • Formát: 145 x 205 mm
 • Počet stran: 248
 • Cena: 276 Kč

Dianne je úspěšná žena, působí jako moderátorka a zpěvačka a navíc je i úspěšná obchodnice. Tato stránka jejího života je však jen fasáda, která zakrývá smutnou a hrozivou skutečnost: její manžel ji fyzicky i psychicky týrá a navíc v ní budí pocity viny, že si za svou situaci v podstatě může sama. Postupem času se jeho násilné chování zaměří i na Diannina syna z předchozího manželství. Až tehdy v sobě nešťastná žena najde sílu a prolomí iluzi spokojeného a vyrovnaného manželství. Velmi silný příběh autorka v závěru knihy doplňuje zajímavými reflexemi. Přemýšlí o tom, proč si za muže vybrala právě násilníka, a vzpomíná na to, jak se jejich vztah vyvíjel. Objevuje momenty, které mohly posloužit jako varovné známky toho, co se bude dít, a popisuje uzavřený kruh „láska-naděje-strach“, který je charakteristický pro domácí násilí. Kniha může povzbudit a inspirovat lidi, kteří žijí v nevyrovnaném vztahu, k hledání sil k nápravě, případně k opuštění bezvýchodné situace. V případě domácího násilí jde totiž leckdy doslova o život. Kniha je určena pro lidi, kteří trpí domácím násilím, psychology a terapeuty, sociální pracovníky, zájemce o psychologicky laděnou literaturu faktu.

Název: To není vaše vina

Podtitul: Jak se vyrovnat se sexuálním napadením. Rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a jejich rodiny

 • Autor: Helen Benedict
 • Nakladatelství: One Woman Press
 • Datum vydání: 2003
 • ISBN: 80-86356-17-5
 • Počet stran: 374
 • Cena: 179 Kč

Psychosociální rádce pro oběti znásilnění s praktickými návody, jak si pomoci sám a jak mohou pomoci ostatní. Kniha je doplněna o adresář s kontakty na organizace a zařízení, která obětem znásilnění pomáhají, a na linky důvěry a linky krizové intervence v ČR a na Slovensku. Kniha je vhodná nejen pro oběti a jejich blízké, ale také pro osoby, které se s nimi setkávají v rámci své práce: pracovníky z řad policie, zdravotnický personál a poradce krizových center. Pomůže jim pochopit, čím oběť prochází a jak jí pomoci.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009