Další místa pomoci

Kontakty pro děti

Státní instituce

Pomoc v zahraničí

  • Victim Support Europe – kontakty na organizace pro pomoc obětem kriminality a domácího násilí v zahraničí

Programy pro zvládání vzteku a násilí

Program Viola (Intervenční centrum – Praha)
Stop násilí (Diakonie – Praha)
Zvládání vzteku (LOM – Praha, Plzeň)
Chci ovládnout vztek (Spondea – Brno)
Program pro osoby s potížemi se zvládáním agrese (Persefona – Brno)
Terapeutický program narativní práce s agresí (Nomia – Hradec Králové)
Musí být agrese součástí tvého života? (Theia – České Budějovice)


Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009