Jak pomoci, když je ohrožen někdo v mém okolí domácím násilím

Máme-li podezření, že je někdo v našem okolí obětí domácího násilí, snažíme se mu pomoct. Tato tendence je o to silnější, je-li osobou ohroženou domácím násilím někdo z rodiny, např. osoba nám blízká.

To, co se děje za zavřenými dveřmi jiné domácnosti, se však můžeme mnohdy jen domnívat. I když probíhajícímu domácímu násilí nasvědčuje mnoho skutečností, faktický scénář každodenního společného soužití znají jen jeho aktéři.

Vnímání reality ohroženou osobou je navíc často dlouhodobým násilím deformované. Není lehké najít odvahu, uvědomit si a přiznat nejen sobě, ale i svému okolí, že „Jsem oběť domácího násilí“. Častou motivací k tomuto kroku bývá až strach o zdraví a život svůj či dětí. Ohrožená osoba často také nevidí východisko ze své situace, je vyčerpaná, nezná možnosti, které se jí nabízejí, a v neposlední řadě má strach z toho, co bude. Taková situace může trvat měsíce, mnohdy i roky.

Nejsou-li nám okolnosti konkrétního domácího násilí dostatečně známé a není-li ohrožená osoba připravena situaci řešit, jakékoliv „radikální“ kroky, učiněné byť v dobrém úmyslu, či naléhání na ohroženou osobu mohou naopak spíše uškodit.

Čím bližší vztah k ohrožené osobě máme, tím emotivněji celou situaci prožíváme. Nebojte se sami vyhledat pomoc a podporu, a to nejen psychickou, ale i praktickou před prvním oslovením ohrožené osoby a její motivací situaci řešit.

Řešení domácího násilí není jednoduché ani rychlé. Dočasně může dokonce dojít i ke zhoršení situace či gradování násilí a je potřeba řešit řadu nových problémů. Na vše je potřeba se pečlivě připravit a právě v této chvíli potřebuje ohrožená osoba naši pomoc a podporu víc než kdy jindy. Nabízíme jí porozumění, důvěru a konkrétní pomoc, nikdy však za nikoho nerozhodujeme.

Uvědomí-li si ohrožená osoba nezbytnost změny ve svém životě, je mimořádně důležité, aby své rozhodnutí dotáhla až do konce – k životu bez násilí.

První tři kroky ohrožené osoby k životu bez násilí:

 1. Připustit si, co se děje.
 2. Uvědomit si, že to není vina ohrožené osoby.
 3. Nebát se vyhledat pomoc a podporu.

Jaká slova volit, chceme-li ohroženou osobu motivovat k rozhodnutí situaci řešit?

 • Bojím se o tvé bezpečí.
 • Bojím se o bezpečí, zdraví a život tvých dětí.
 • Domácí násilí samo o sobě neskončí. Nebudeš-li nic dělat, bude se zhoršovat.
 • Věřím ti.
 • Pomohu ti, až budeš potřebovat.
 • Nejsi na to sám/sama.
 • Zasloužíš si lepší život.

Základní pravidla jednání s osobou ohroženou domácím násilím:

 • Důvěra – Vysvětlete, že ve stejné situaci se nachází spousta lidí. Připusťte, že ohrožená osoba potřebovala velikou odvahu, aby vám uvěřila natolik, že se vám dokázala s problémem domácího násilí svěřit. Věnujte jí dostatek času k vyprávění. Nenuťte ji, aby uváděla detaily, jestliže sama nechce.
 • Podpora – Řekněte, že si nikdo nezaslouží, aby mu bylo vyhrožováno či byl bit, ponižován či jinak omezován, bez ohledu na to, co říká násilná osoba. Buďte dobrým posluchačem, povzbuzujte ohroženou osobu k vyjádření vzteku, bolesti a jiných emocí.
 • Svoboda rozhodnutí – Nechte ohroženou osobu učinit vlastní rozhodnutí. I když to v danou chvíli může znamenat, že ještě není připravena opustit vztah, je to její rozhodnutí.
 • Dokonalá znalost situace ohrožené osoby – Zeptejte se ohrožené osoby, zda utrpěla nějakou fyzickou újmu. Nabídněte jí doprovod do nemocnice, jestliže tam potřebuje zajít. Pomozte jí oznámit útok na policii, jestliže se pro takové řešení rozhodne.
 • Informace o dostupné pomoci – Spolu prozkoumejte dostupné možnosti. Jestliže je ohrožená osoba připravena podat návrh na rozvod, podat trestní oznámení aj., navštivte společně advokáta.
 • Bezpečnostní plán – Plán umožní rozhodnout se, co je bezpečné a co ne. Nenuťte oběť postupovat podle nějakého plánu, kterému ona sama nevěří.

Vlastní bezpečnost – Nevystavujte se nebezpečným situacím. Nenabízejte, že si promluvíte s násilnou osobou. Nedopusťte, abyste byli násilnou osobou vnímáni jako hrozba. Můžete nabídnout užívání vaší adresy nebo telefonního čísla pro informace a vzkazy.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.