Statistiky

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za měsíce leden až duben 2024.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za rok 2023.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za listopad 2023.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za říjen 2023.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za září 2023.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za srpen 2023.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za červenec 2023.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za červen 2023.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za květen 2023.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za duben 2023.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009