Statistiky

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za jednotlivé měsíce roku 2020.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za listopad 2020.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za říjen 2020.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za září 2020.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za srpen 2020.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za červenec 2020.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR začerven 2020.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za květen 2020.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za duben 2020.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za březen 2020.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009