Statistiky

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za duben 2021.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za březen 2021.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za únor 2021.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za leden 2021.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za jednotlivé měsíce roku 2020.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za celý rok 2019.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za celý rok 2018.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za celý rok 2017.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za leden až prosinec 2016.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za období leden až prosinec 2015.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009