Bezpečnostní plán

 • Pamatujte si místa pomoci. Řekněte někomu, co se u vás děje. Noste s sebou telefonní čísla svých přátel, příbuzných a azylových domů.
 • Nepopírejte násilí před dětmi, řekněte jim pravdu tak, aby jí porozuměly. Poučte je o bezpečném místě v bytě – pokoj, který jde zamknout, v okolí – sousední dům, kam mohou utéct. Znovu je ubezpečte, že jejich úkolem je zůstat v bezpečí, ne vás ochraňovat.
 • Dbejte o své zdraví – důkladné lékařské vyšetření, správné cvičení, životospráva.  
 • U někoho, komu věříte, si schovejte: náhradní klíče, náhradní oblečení, důležité dokumenty (jako např. kopie občanského průkazu, oddací list, rodné listy své i dětí, smlouvy, rozsudky, doklady), lékařské předpisy, léky a nějaký peněžní obnos pro případ rychlého odchodu z domácnosti.
 • Naplánujte si nejbezpečnější dobu k případnému odchodu.
 • Domluvte si signál se sousedy – např. „světlo u dveří bliká, zavolejte policii“.
 • Uschovejte důkazy o násilí (roztrhané oblečení, fotografie modřin a zranění, poškozené předměty, zprávy o lékařském ošetření atd.).
 • Je-li to možné, škody vyfotografujte, snímky dejte vyvolat i s datem.
 • Po útoku neuklízejte – důkazy (rozbité sklo, roztrhané oblečení, chomáče vlasů apod.) nechejte zadokumentovat policii.
 • V případě zranění se nechte ošetřit. Jděte na pohotovost nebo k lékaři a uveďte příčinu zranění. Požádejte lékaře o zprávu.
 • Pokud jste v akutním ohrožení/nebezpečí a potřebujete pomoc, volejte policii. Při náhlém útoku neberte do náručí malé dítě, bylo by tam mnohem zranitelnější.
 • Pokud jste napadena během telefonování na policii, nechejte telefon vyvěšený, mluvte nahlas a říkejte, co se děje nebo křičte!
 • Když přijede policie, jděte s ní do jiného pokoje, abyste mohla mluvit bez přerušování.
 • Neodmítejte lékařské vyšetření.
 • Požádejte zasahující policisty o sdělení místa služebny, ze které přijeli.
 • Zeptejte se policistů: Co se bude dít dnes, co zítra? Bude násilná osoba do večera nebo v noci propuštěna? Jak mě ochráníte, pokud se rozzuří a stane se násilnějším?

Bezpečnostní plán je shrnutím podrobnějších rad uvedených na této stránce.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009