Pozvánka na kurz Bílého kruhu bezpečí

Akreditace:
vzdělávací program MPSV

Délka kurzu:
72 hodin

Skladba kurzu:
3 moduly

Komu je kurz určen:

  • pro absolventy akreditovaného výcviku/kurzu TKI (doloží ověřeným osvědčením)

  • pro účastníky současně probíhajícího kurzu TKI Déčka Liberec (2019)

Náplň kurzu:
Telefonické krizová pomoc pro oběti kriminality a domácího násilí.

Moduly jsou zaměřeny na  trestněprávní minimum, trestní řízení, práva obětí trestných činů, zvlášť zranitelné oběti, peněžitou pomoc státu, vymáhání náhrady škody, pomoc osobám ohroženým domácím násilím  a občanskoprávní minimum.

Forma kurzu:
Přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní aktivity.

Bližší informace: https://www.bkb.cz/pro-odborniky/kurzy/