Nový kurz pro odborníky

Kurz Bílého kruhu bezpečí  

„Pomoc obětem kriminality a domácího násilí“

Akreditace:
vzdělávací program MPSV č. 2016/0460-PC/SP, č. 2016/0464PC/SP, č. 2016/0461PC/SP

Délka kurzu:
72 hodin

Skladba kurzu:
3 moduly (3 x 24 hodin)

Komu je kurz určen:
- pro absolventy akreditovaného výcviku/kurzu TKI (doloží ověřeným osvědčením)

- pro účastníky současně probíhajícího kurzu TKI Déčka Liberec (2019 -2020)

Náplň kurzu:
Telefonické krizová pomoc pro oběti kriminality a domácího násilí.

Moduly jsou zaměřeny na trestněprávní minimum, trestní řízení, práva obětí trestných činů, zvlášť zranitelné oběti, peněžitou pomoc státu, vymáhání náhrady škody, pomoc osobám ohroženým domácím násilím a občanskoprávní minimum.

Forma kurzu:
Přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní aktivity.

Lektoři:
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., JUDr. Vlasta Langhamerová, JUDr. Jan Mach, JUDr. Ondřej Načeradský, Mgr. Petra Vitoušová

Místo konání:
Centrála BKB, U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

Termíny jednotlivých modulů (pá-ne) :
28. 2. – 1. 3. 2020, 13. 3. – 15. 3. 2020, 3. 4. – 5. 4. 2020

Jednotlivé moduly kurzu probíhají vždy: pátek 15,00 – 20,00, sobota 8,30 – 18,00 (1,5 hod.  pauza na oběd), neděle 8,30 – 13,30.

Uzávěrka přihlášek:  20. 1. 2020

Cena kurzu: 6 000,- Kč,  (v případě zájmu o práci na Lince pomoci obětem bude zaměstnancům Linky vráceno po 2 letech kurzovné v plné výši)

Kurz se bude konat při minimálním počtu 5 účastníků, dne 16. ledna 2020 Vám bude oznámeno, zda kurz proběhne. 

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: 95% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Přihlášku naleznete zde
Kontakt: 116006@bkb.cz