Pomoc obětem a pozůstalým v Ostravě

Bílý kruh bezpečí vyjadřuje hlubokou soustrast pozůstalým po nevinných obětech dnešní střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava. Jsme připraveni poskytnout individuální odbornou pomoc všem, kteří byli touto událostí zasaženi, především širokému okruhu pozůstalých, přeživším obětem a traumatizovaným svědkům.

Vstupní branou do systému pomoci může sloužit nonstop Linka pomoci obětem na čísle 116 006, na které volajícím v jakoukoliv denní a noční dobu pomůžeme sdílet bolest a emoce, poskytneme potřebnou podporu, praktické a právní informace. Zde také volající získají v případě potřeby kontakty na další služby.

K osobnímu, telefonickému kontaktu a případnému výjezdu nabízíme pomoc poradny Bílého kruhu bezpečí Ostrava. Telefonicky je dosažitelná na čísle 731 306 411 nebo 597 489 204 v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Tým psychologů, právníků, terapeutka a případová manažerka Bílého kruhu bezpečí jsou již v telefonickém kontaktu s prvními rodinami pozůstalých.