Intervenční centrum, Šromova 861, 198 00 Praha 9 – Černý Most
tel.: 281 861 580, 281 911 883, mobil: 604 231 085, 739 440 771, 731 056 701


BEZPLATNÁ PODPŮRNÁ SOCIOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
pro lidi, kteří řeší nejrůznější obtíže v partnerských vztazích a mají zájem o pomoc a podporu při postupném zvládání svých problémů


Základní informace:
Skupina je určená pro lidi, kteří zažili domácí násilí nebo řeší partnerské problémy, chtějí si posílit
sebedůvěru a získat dovednosti vedoucí k větší sebejistotě při řešení různých životních situací.


Pravidelná setkávání ve skupině mohou být užitečná:
• ke vzájemné podpoře lidí, kteří mají podobné životní zážitky
• k naslouchání a ke sdílení zkušeností, způsobů řešení různých problémových situací – jak se k nim postavit a jak je zvládnout
• k získávání většího náhledu na svoje problémy
• k většímu poznání sebe prostřednictvím interakcí s ostatními členy skupiny
• ke zlepšení dovedností při sebeprosazování se
• k nastartování změny chování tváří v tvář obtížným životním situacím

A taky
• jako příprava k jednání s institucemi při řešení složitějších situací
• k předávání informací o různých praktických postupech, úřadech a službách
 

Skupina trvá 90 minut a koná se jednou za 14 dnů v Intervenčním centru /Šromova 861, Praha 9 – Černý Most/. Vstupu do skupiny předchází individuální konzultace s psycholožkou Intervenčního centra.

Pokud máte zájem nebo potřebujete víc informací, kontaktujte:
PhDr. Marie Šusterová, telefon 604 231 058
Mgr. Zuzana Chomová, telefon 739 592 066