Bílá stužka – Muži proti násilí na ženách a dětech

Tisková zpráva: Kampaň Bílá stužka (White Ribbon Campaign) je největším světovým hnutím mužů usilujících o vymýcení násilí na ženách a probíhá ve více než 60 zemích. V České republice je patronem Bílé stužky sdružení Liga otevřených mužů (LOM), renomovaná mužská organizace podporující muže ve zvyšování kvality jejich života.

V rámci kampaně Bílá stužka nabízí LOM mužům, kteří obtížně zvládají agresi vůči ženám a dětem, možnost internetového poradenství na stránkách www.muziprotinasili.cz. Informuje zde muže i širokou veřejnost o podobách násilí na ženách a dětech a možnostech, jak pomoci těm, které postihuje. Podněcuje veřejnou debatu a šíří myšlenku, že násilí ve vztahu není řešení a že dospělý muž ženu ani děti nebije. Kampaň veřejně podpořil Lukáš Konečný, mistr světa v profesionálním boxu, a k podpoře se denně na webových stránkách www.muziprotinasili.cz přidávají i další čeští muži sympatizující s poselstvím Bílé stužky.

„LOM přistupuje k násilí na ženách a dětech z mužské perspektivy: tento problém se týká všech mužů a jeho řešení je tedy osobní odpovědností každého z nás,“ říká ředitel Ligy otevřených mužů a psycholog PhDr. Martin Jára. Jde o stále aktuální téma, například počty zaznamenaných případů domácího násilí meziročně rostou. Více než třetina žen v ČR se v životě setká s některou z forem násilí ze strany svého partnera (viz zdroje uvedené níže).

Další informace:

Stránky kampaně Bílá stužka v ČR: http://www.muziprotinasili.cz
Logo kampaně ke stažení: http://www.muziprotinasili.cz/pro-media/
Stránky sdružení Liga otevřených mužů: http://www.ilom.cz
Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014: http://www.mvcr.cz/soubor/5-material-nap-15-04-2011-doc.aspx (statistiky na str. 3-4)

Kontaktní osoby:

PhDr. Martin Jára, ředitel Ligy otevřených mužů, o.s.
E-mail: martin.jara(at)ilom.cz

Mgr. Tereza Herdová, koordinátorka kampaně Bílá stužka – Muži proti násilí na ženách a dětech
E-mail: tereza.herdova(at)ilom.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.