Bílý kruh bezpečí nově v České Lípě

V červenci otevírá liberecká pobočka Bílého kruhu bezpečí detašované pracoviště v České Lípě. Poradna bude fungovat vždy první čtvrtek v měsíci od 17:00 do 18:00 hodin po předchozím objednání na adrese Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa. Objednání je možné prostřednictvím klíčové sociální pracovnice na telefonním čísle 485 150 707 nebo na 605 952 852. Využít lze také e-mailovou adresu: bkb.liberec@bkb.cz nebo ksp.liberec@bkb.cz.

Nově se tak otevírá možnost konzultací s dvojicí psychosociálního a právního poradce klientům z České Lípy a jejího okolí, kteří často nemají možnost z přilehlých obcí dojet do Liberce. Usnadní se dosah i klientům z Ústeckého kraje, který má s Českou Lípou přímé vlakové spojení.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009