Bílý kruh bezpečí oslavil 31. výročí

Bílý kruh bezpečí oslavil 31. výročí svého vzniku několika aktivitami. Výročí připadlo tentokrát na neděli 4. září. V ten den se konal další výcvik budoucích konzultantů Linky 116 006. V sobotu na charitativním volejbalovém turnaji Help Cup hrála za Bílý kruh bezpečí tři družstva, což je maximální možný počet. Dvojice hráčů Hana a Kuba obsadila krásné 4. místo. Den po výročí, v pondělí, byla v Muzeu Policie ČR slavnostní vernisáž výstavy „30 let pomoci obětem“.
Výstavu můžete navštívit až do konce října: https://www.muzeumpolicie.cz/

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009