Bílý kruh bezpečí otevírá poradnu v Jihlavě

vysocina-news.cz: Od 1. ledna zahajuje v Jihlavě provoz poradna Bílého kruhu bezpečí, organizace, která poskytuje psychologickou a právní pomoc obětem a svědkům trestných činů.

„Jihlavská poradna je součástí systému devíti poraden, které pracují na území naší republiky. Pokud bude někdo potřebovat naléhavě naši radu, může se obrátit na Nonstop linku, kde mu poskytnou nejnutnější psychologickou a právní pomoc. Jestliže klient bude potřebovat přímou intervenci v místě, tak mě jako vedoucího centrála informuje a jsme ochotni takového klienta přijmout i mimo úterky a čtvrtky,“ uvádí jednatel jihlavské poradny Bílého kruhu bezpečí Antonín Křoustek.

Celý článek si přečtěte na http://www.vysocina-news.cz/clanek/bily-kruh-bezpeci-otevira-poradnu-v-jihlave/

Poradnu Bílého kruhu bezpečí naleznete od 1. 1. 2012 na adrese:
Žižkova 13 (administrativní budova Globus)
JIHLAVA

otevřeno: každé úterý 17 – 20 hodin bez objednání
              každý čtvrtek 17 – 20 hodin pro objednané

tel.: 606 631 551

e-mail: bkb.jihlava@bkb.cz

Další informace o nové poradně naleznete např. zde:

Na Vysočinu míří Bílý kruh bezpečí
in Jihlavský deník.cz, 31. 12. 2011

Antonín Křoustek, Bílý kruh Bezpečí – 1. poradna pro oběti trestných činů na Vysočině
in Český rozhlas, regiony, 27. 12. 2011

Díky holandským plyšovým medvědům začne v Jihlavě fungovat poradna pro oběti trestných činů.

Bílý kruh bezpečí otevře svoji poradnu i v Jihlavě, svou činnost oficiálně zahájí už 3.ledna 2012. Hostem dnešního Tandemu byl její vedoucí pan Antonín Křoustek, je bývalý policista a s Bílým kruhem bezpečí, který poskytuje pomoc obětem trestných činů, spolupracuje už od roku 1996. Mohou za to plyšoví medvědi.

Pomůžeme obětem postavit se na vlastní nohy
in Jihlavské listy, 12. 12. 2011

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009