Bílý kruh bezpečí otevřel poradnu v Kraji Vysočina

Tisková zpráva: Dne 17. ledna byl za účasti primátora města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala, představitelů Krajského úřadu Kraje Vysočina,  okresních soudů a státních zastupitelstev kraje, krajského ředitelství policie a zástupců sociálních služeb slavnostně zahájen provoz nové regionální poradny občanského sdružení Bílý kruh bezpečí v Jihlavě. V Žižkově ulici 13 jsou od začátku ledna vždy v úterý a na objednání i ve čtvrtek od 17.00 do 20.00 připraveni poradci Bílého kruhu bezpečí poskytnout komplexní poradenskou pomoc obětem, svědkům či pozůstalým po obětech trestného činu.  Komplexnost této nové bezplatné služby spočívá v unikátní kombinaci psychologické a právní podpory, kterou poskytuje dvojice odborně způsobilých a vyškolených poradců pro pomoc obětem kriminality. Nová poradna působí v celostátní síti míst pomoci Bílého kruhu bezpečí, je v každodenním kontaktu s Centrálou a nonstop linkou telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí a sdílí dvacetiletou zkušenost této renomované služby. V případě potřeby dokáže poradna v krátkém čase reagovat na akutní volání o pomoc z kraje Vysočina.

 

Kraj Vysočina patří mezi lokality s nejnižší deklarovanou kriminalitou (8 056 oznámených trestných činů, což je 2,75 % ze všech trestných činů oznámených policii v celé ČR za leden – listopad 2011). Z průzkumu veřejného mínění, provedeného v Kraji Vysočina v říjnu 2011, však překvapivě vyplynulo, že osobní zkušenost s trestným činem má téměř každý druhý oslovený respondent z kraje. To svědčí mj. o tom, že ne všechny trestné činy jsou oznamovány. „Každý rok kontaktují pražskou a brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí nebo volají na naši linku telefonické krizové pomoci desítky lidí, kteří hledají radu a pomoc v souvislosti se svou viktimizací nebo ohrožením a uvádějí, že jsou z kraje Vysočina.  Od dnešního dne pro ně bude pomoc lépe dostupná,“ říká prezidentka Bílého kruhu bezpečí Mgr. Petra Vitoušová.  „V mimořádných případech oběti přijížděly do Prahy nebo do Brna,“ dodává.  Ostatně potřebnost poradny pro oběti potvrdil sám život. Hned v prvním týdnu po otevření poskytovali poradci Bílého kruhu bezpečí pomoc pozůstalým po oběti vraždy, rady a informace oběti domácího násilí, a pomoc vyhledal i poškozený, který se stal obětí podvodu. Poslední klient se bez pomoci nedokázal orientovat v dalším postupu orgánů činných v trestním řízení.  „Vítám tuto novou službu v Jihlavě a oceňuji práci odborně připravených dobrovolníků,“ řekl na slavnostním setkání primátor města a dodal „jsem rád, že máme Bílý kruh bezpečí i v našem kraji.“

 

Kraj Vysočina – oznámené vybrané trestné činy za období 1. 1. – 30. 11. 2011:

 

Vraždy

5

Úmyslné ublížení na zdraví

157

Loupeže

66

Vydírání

39

Nebezpečné vyhrožování

22

Týrání svěřené osoby

4

Týrání osoby žijící ve společném obydlí

39

Znásilnění

16

Pohlavní zneužívání

35

 

Jihlava se stala devátým krajským městem v republice, kde Bílý kruh bezpečí poskytuje obětem a jejich rodinám své služby v osobním kontaktu.  Pomoc Bílého kruhu bezpečí obětem kriminality je diskrétní, bezplatná a v době příjmu okamžitá.  Trestný čin nemusí být oznámen policii. Téměř ve dvaceti procentech se stává, že klienti BKB hledají odpověď právě na otázku, zda čin oznámit nebo ne,  a s tou se přijdou poradit. Toto dilema bývá spojeno zejména se sexuálním násilím.  „Stejně jako ve všech poradnách Bílého kruhu bezpečí se také v Jihlavě vždy klientům věnuje dvojice poradců – právník a psycholog,“ říká vedoucí poradny v  Mgr. Antonín Křoustek. „Obětem poskytnou pomoc s přihlédnutím k jejich konkrétní situaci, okolnostem případu a aktuálním potřebám. Takřka vždy se jedná o právní informace, praktické rady, psychickou a morální podporu. Veškeré informace jsou poskytovány ve srozumitelné formě. Konzultace může být podle potřeby opakovaná. Oběti také dostanou letáky a brožury, které jim pomohou v dalším kontaktu s policií a soudy,“ shrnuje podstatu  služeb nové poradny Bílého kruhu bezpečí Mgr. Křoustek.  

 

V mimořádně závažných případech bude poradna BKB Jihlava připravena poskytovat ve spolupráci s Centrálou Bílého kruhu bezpečí nadstandardní služby, jakými jsou například výjezd, doprovody k soudu, psychorekondiční víkendové pobyty nebo peněžitá pomoc ze soukromého Nadačního fondu.  Pro pozůstalé a závažným způsobem zraněné oběti může s jejich souhlasem na základě dohody o spolupráci zprostředkovat pomoc Bílého kruhu bezpečí ihned po činu Policie České republiky.

Více informací k poradně BKB Jihlava naleznete na www.bkb.cz

                                               

Tiskovou zprávu zpracovali:

Mgr. Petra Vitoušová, tel.: 257 317 110

Mgr. Antonín Křoustek,  tel.:  773 486 566

 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.