Bílý kruh bezpečí slaví narozeniny

Před osmnácti lety, 4. září 1991, vznikl Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů. Bílý kruh vybudoval síť svých poraden v republice, provozuje dvě nonstop linky, ovlivnil naši legislativu rozšiřováním katalogu práv poškozených a přijetím zákona na ochranu před domácím násilím, spolupracuje s partnerskými organizacemi ve 20 evropských zemích. Poradny Bílého kruhu působí v sedmi krajských městech, osmá se buduje v Českých Budějovicích.

Za osmnáct let své existence eviduje Bílý kruh bezpečí 37 000 kontaktů s občany. Jen v loňském roce to bylo 8 353 kontaktů, z toho 1 029 osobních konzultací. Poradci Bílého kruhu jsou stále častěji v kontaktu s obětmi násilných trestných činů bezprostředně po útoku, o spolupráci je žádají lékaři i policisté. S důvěrou se na Bílý kruh obracejí pozůstalí po obětech.

Škála pomoci začíná zpravidla zavoláním na nonstop telefonickou krizovou linku v centrále Bílého kruhu, tel.: 257 317 110. Podle závažnosti následuje osobní setkání v některé z poraden případně výjezd za obětí. Pomoc může pokračovat prostřednictvím krátkodobé terapie, doprovodu k soudu nebo zprostředkování dalších navazujících služeb.

Vysoce odborné, diskrétní a bezplatné služby poskytuje v roli poradců tým dobrovolníků. Mezi těmi, kteří Bílému kruhu bezpečí věnují svou erudici a čas, jsou psychologové, advokáti, lékaři, soudci, policisté, státní zástupci i sociální pracovníci. Bílý kruh spolupracuje s řadou významných nadací, soukromých ordinací, neziskových organizací a také s odbornou veřejností a akademiky.

„Bála jsem se jít svědčit k soudu. Opravdu moc pro mě znamenalo, že mé obavy vzali lidé z Bílého kruhu bezpečí vážně."

„Přestože k trestnému činu došlo v zahraničí, spojil se v našem případě Bílý kruh bezpečí s partnerskou organizací ve Švédsku. Nám poskytl podporu, terapii a právní informace, pachatel byl dopaden, odsouzen a my se snažíme zapomenout a žít dál."

„Po pokusu vraždy na našem synovi se nám zbortil celý svět. Do 24 hodin jsme byli s manželem a snachou v poradně Bílého kruhu bezpečí. Podpora, informace a terapie nám pomohly zvládnout první dny a týdny. Syn přežil a čerpal pomoc BKB také."

 Bílý kruh bezpečí je významný celostátní poskytovatel registrovaných sociálních služeb: odborné sociální poradenství pro oběti trestné činnosti, intervenční centrum a telefonická krizová pomoc osobám ohroženým domácím násilím a obětem trestných činů.

Více informací a kontakty na poradny naleznete www.bkb.cz

Rozhovor prezidentky Bílého kruhu bezpečí, Mgr. Petry Vitoušové, k 18. výročí organizace pro pomoc obětem trestných činů byl odvysílán 4. 9. 2009 v 7:20 hodin na ČT24 (budete přesměrováni na stránky archivu ČT24, kde můžete rozhovor shlédnout).

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009