U příležitosti Evropského dne obětí předal Bílý kruh bezpečí již podeváté svou cenu „Anděl“ a několik čestných uznání za počiny, které pozitivně mění situací obětí kriminality v naší zemi.
Plastiku Michala Hejmovského „Anděl“ osobně převzal na Novoměstské radnici ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil za dlouhodobé a systémové aktivity v oblasti zlepšení situace obětí kriminality v České republice. Cena byla Pospíšilovi udělena za jeho úspěšné aktivity ve prospěch poškozených a svědků v letech 2004 – 2011, které vyústily v přípravu nového zákona o obětech trestných činů.

Čestným uznáním ocenil Bílý kruh bezpečí genmjr. Mgr. Oldřicha Martinů, který v roce 2010 zavedl do práce Policie ČR přelomovou novinku, a to systém vstřícné pomoci obětem zvlášť závažných násilných činů a pozůstalým po obětech. Tuto pomoc poskytují bezprostředně po činu policejní psychologové a proškolení krizoví interventi.

Čestná uznání převzali Petr Strnad, autor a režisér hry Jak uvařit žábu, herečka Vilma Cibulková za bravurně zprostředkovaný příběh oběti partnerského násilí ve stejnojmenné hře a herec Miroslav Etzler za strhující výkony v inscenaci Tatínkova holčička a ve hře Jak uvařit žábu, kterými přispěl k odhalení tabuizovaného násilí mezi blízkými lidmi v rodině.

Ročně eviduje Bílý kruh bezpečí téměř 10 000 kontaktů, osobních, telefonických, písemných, jejichž prostřednictvím občané hledají pomoc, radu a informace v souvislosti s trestným činem. Stejně jako v Evropě, i v České republice mírně roste nechuť trestné činy oznamovat a zvyšuje se tak počet případů latentní kriminality. Tomuto problému se věnovala evropská konference ve Skotsku v roce 2010. Každý rok se 25 % občanů EU stane obětí trestného činu. Jejich situace po činu stále není uspokojivá. Viviane Reding, viceprezidentka Evropské komise k tomu říká: „Nad zločinem sice kontrolu nemáme, ale můžeme regulovat, jak se s obětí zachází v průběhu trestního řízení.“ Respektování lidské důstojnosti podle ní platí nejen pro pachatele, ale i pro oběti. Zásadní nedostatky dnes nejsou v legislativě, ale v praxi.

Z iniciativy ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila vznikla v minulém roce pracovní skupina, která připravuje zákon o obětech trestné činnosti, který v České republice nastaví základní práva obětí nad rámec trestního řádu a základní rámec pro poskytování pomoci obětem v ČR. Tato legislativní iniciativa znamená velký krok vpřed a je jasným signálem o tom, že osud obětí zločinu není státu lhostejný a že stát bude oběti podporovat při překonávání následků zločinu. Bílému kruhu bezpečí se ve spolupráci s Policií ČR podařilo v loňském roce nastartovat unikátní systém zprostředkování pomoci tzv. zlomeným obětem. K dnešnímu dni pomohl projekt vstřícné pomoci 36 obětem a pozůstalým po obětech závažných zločinů v celé ČR.
Bílý kruh bezpečí, který v tomto roce slaví 20 let své existence, zahajuje kampaň „Spravedlnost pro oběti kriminality“. Jedním z mediálních partnerů je vydavatelství Burda.

Další informace: www.lidovky.cz, portal.justice.cz, www.parlamentnilisty.cz


Zprávu zpracovala:
Centrála Bílého kruhu bezpečí, U Trojice 2, Praha 5