ve spolupráci se
Společenstvím pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci
 
pořádá
VÝCVIKOVÝ KURZ TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI
 
akreditovaný MPSV ČR se zaměřením na krizovou pomoc
obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým
a osobám ohroženým domácím násilím
 
Rozsah: 150 hodin
Zahájení: víkend 2. – 3. 10. 2010
Předpokládaný konec: březen 2011
Podmínky přijetí do výcviku: věk nad 21 let, splnění zákonných
požadavků (viz § 110 zákona č. 108/2006 Sb.), osobní vstupní rozhovor
Cena: 12 500 Kč
 
Kontaktní osoba: Vlastimil Zima
                            tel.: 257 317 110
                            e-mail:dona.linka@bkb.cz
 
úspěšným absolventům výcvikového kurzu nabídne Bílý kruh bezpečí
  • zajímavou práci na specializovaných nonstop linkách pomoci
  • místo v mezioborovém týmu zkušených odborníků, supervize a bezplatné interní specializační výcviky
  • pracovně právní vztah formou DPČ, min. úvazek 12 hodin měsíčně a odpovídající odměnu
  • místo výkonu práce v Praze
Přihláška (ke stažení ve wordu)
 
VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE IHNED DO BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ. Uzávěrka 15. 8. 2010.
Kapacita kurzu bude naplněna podle pořadí došlých přihlášek.
 
Korespondenční adresa:           
Bílý kruh bezpečí, o. s.
U Trojice 1042/2
150 00 Praha 5 – Smíchov