BKB se připojil k podpoře francouzské linky 116 006

BKB se připojil k otevřenému dopisu adresovanému francouzské vládě, aby přezkoumala zadání tendru na provozovatele Linky 116 006 ve Francii, protože požadavek, že 80 % hovorů má být odbaveno do 6 minut a 20 % hovorů má být vyřízeno do 9 minut, může mít devastující dopad na kvalitu poskytované pomoci obětem kriminality. Z dotazníkového šetření se ukázalo, že průměrná délka hovoru na linky 116 006 v celé Evropě je 15 – 30 minut.

#VictimesPlusJamaisSeules #116006

Celé znění otevřeného dopisu naleznete zde: https://victim-support.eu/news/vse-publishes-joint-letter-expressing-concerns-on-proposed-time-limit-for-french-116-006-helpline/

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.