Čísla na začátku roku

Dne 1. ledna jsme si připomněli několik významných mezníků:
 

24 – Přesně před tolika lety vznikla nejstarší regionální pobočka Bílého kruhu bezpečí. Stalo se tak v Olomouci.

20 – Takové jubileum slaví Centrála Bílého kruhu bezpečí, která provozuje nonstop linku a poskytuje pomoc v těch nejzávažnějších trestných činech a v přeshraničních případech.

11 – Před jedenácti lety vznikla v České republice intervenční centra pro pomoc obětem domácího násilí, jedno z nich provozuje v Ostravě Bílý kruh bezpečí.

3 – Neuvěřitelné tři roky, tak to letí, funguje nonstop Linka pomoci obětem, která je bezplatná a má evropské harmonizované číslo 116 006.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009