CSS Praha nabídne pomoc násilníkům

CSS Praha nabídne pomoc násilníkům

od 1.4.2009

Centrum sociálních služeb Praha od dubna nabídne pomoc lidem, kteří mají problémy s konfliktním chováním
 

Muži a ženy, kteří mají problémy s vlastním konfliktním chováním nebo dokonce museli být kvůli němu vykázáni z bytu, budou moci svůj problém řešit s odborníky v rámci nového Informačního a poradenského centra Viola.

„Pilotní projekt by měl doplnit službu, která v tomto ohledu Praze chyběla. Jeho náplň je daleko širšího charakteru, protože by neměl pomáhat jen lidem, kteří se dopustili domácího násilí a kvůli tomu byli vykázáni z bytu, ale i těm, kterým pro konfliktní chování hrozí rozpad partnerského vztahu nebo situace negativně dopadá na jejich děti,“ popisoval záměr radní pro sociální oblast Jiří Janeček, do jehož kompetence spadá Centrum sociálních služeb Praha, které službu od 1. dubna bude provozovat.

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) tím reaguje na zvyšující se počet případů konfliktního chování v Praze. „Intervenční centrum za dobu své existence zaznamenalo 107 vykázaných mužů a 4 ženy. Přítomno domácímu násilí bylo 121 nezletilých dětí. Pracovníci centra navíc zaznamenávají  každoroční narůst počtů kontaktů s touto tématikou,“ poznamenal radní Janeček s tím, že nově zavedená služba je i určitou prevencí proti eskalaci násilí mezi blízkými osobami. „Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že u více než pětiny lidí, kteří spolupracují s odborníky, se daří jejich chováním změnit,“ dodal Janeček. 

Problematika domácího násilí se ve větší či menší míře projevuje i v dalších oblastech poskytovaných služeb. „Oproti roku 2007, kdy jsme realizovali zhruba 200 konzultací s problematikou domácího násilí, se nám v minulém roce jejich počet zvýšil na 255,“ upřesnil vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Petr Šmolka s tím, že důležitý je zejména individuální přístup ke klientům.   

Informační a poradenské centrum Viola je založeno na dobrovolnosti. Klient si tak prostřednictvím Nonstop linky důvěry  222 580 697  nebo speciálně zřízené linky  773 666 784  bude moci nezávazně promluvit s odborníkem. „V případě zájmu mu bude nabídnuta osobní schůzka s odborníkem nebo služba, která bude k řešení jeho problému nejvhodnější. Mělo by tak dojít i k propojení dalších služeb, a tím vzniknout komplexní nabídka pomoci lidem, kteří mají problémy s konfliktním chováním,“ upřesnil radní Janeček.

CSSP bude v rámci zavedené služby spolupracovat i s organizacemi, které se touto problematikou na území hlavního města zabývají, jako je SOS centrum Diakonie, Liga otevřených mužů a Pražská probační a  mediační služba. „Pilotní projekt chceme po roce vyhodnotit a na základě poznatků ho doplnit nebo uzpůsobit potřebám klientů,“ doplnit ředitel CSSP Tomáš Ján. „Pokud bude o tuto službu zájem, uvažujeme například o zavedení programu s nabídkou skupinové terapie, která je ve velké míře využívána v zahraničí,“ nastínila vedoucí Intervenčního centra Marie Šusterová.

Nejrozsáhlejší programy v tomto směru jsou podle ní prezentovány v USA, a to v rozsahu až 52 týdnů. Třeba v Rakousku 30 sezení v rozmezí osmi měsíců a v Německu 12 týdnů. „Během terapie musí klient například popsat svou násilnou minulost, stanovit si cíle terapie a plnit je, zapojit se do diskuse s ostatními klienty a odborníky nad nejrůznějšími konfliktními situacemi k jejich řešení,“ popisuje Šustrová s tím, že terapie vede klienta s konfliktním chováním k většímu respektu k partnerce a konstruktivní komunikaci s okolím. „Ve většině vyspělých států je možno do těchto programů vstoupit dobrovolně, převážně je ale vyžívána klienty, kterým účast ve speciální programu nařídí soud,“ dodala Šusterová. 

V Praze 30. 3. 2009

převzato z webových stránek Magistrátu hl. m. Prahy

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.