Cyklus přednášek pro veřejnost

Cyklus přednášek pro veřejnost v Městské knihovně v Praze:

29. září – Bezpečný život ve městě (Mgr. Petra Vitoušová)

26. října – Mají oběti trestných činů nějaká práva, a jak je mohou  v trestním řízení využít? (JUDr. Tomáš Durdík)

25. listopadu – Co mám dělat, když jsem obětí trestného činu? (doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c.)

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.