Dejme (že)nám šanci

Bílý kruh bezpečí  připravuje realizaci projektu První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím, který od 1. července 2014 do 30. dubna 2016 podpoří grantem Nadace Open Society Fund a Norské fondy.


V rámci projektových aktivit dominují tři oblasti.


První je technické a organizační opatření směřované k posílení počtu konzultantů v pracovním poměru, ke zvýšení kapacity přijímaných volání. Konkrétně je plánováno přijetí zástupce vedoucího linky DONA, dvou konzultantů, asistenta, administrativního a finančního pracovníka a manažera pro Public Relations a fundraising.


Druhou oblastí je modernizace pracoviště linek telefonické krizové pomoci a jeho transformace na „Kontaktní centrum BKB“, které by od 1. ledna 2015 mělo obsluhovat bezplatnou linku 116 006. Jde o evropskou harmonizovanou linku, kterou oběti mohou využívat už v několika zemích EU.


Třetí významnou oblastí projektu je propagace bezplatné linky a nových služeb BKB. V rámci PR podpory projekt počítá například s odbornými semináři ve všech krajích.
Veškeré informace k realizaci projektu podá projektový manažer Dr. Miroslav Fehér, 257 317 110, projekt.amin@bkb.cz.


MF

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009