Dnes je Bílému kruhu bezpečí 27 let

Z ryzí potřeby, zlepšit v naší zemi situaci obětí trestných činů, vznikl 4. září 1991 Bílý kruh bezpečí. Osm zakladatelů nestátní organizace tehdy nemohlo předpokládat, že jejich iniciativa najde tolik následovníků a rozroste se v jednu z uznávaných neziskových organizací v ČR i v Evropě. Dnes si připomínáme 27. výročí vzniku této nestátní organizace.

 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009