Dnes je Evropský den obětí

Dnes je Evropský den obětí, který nám připomíná, kolik z nás se už stalo obětí trestného činu. Tento den má pomoci zvýšit povědomí o možné pomoci a podpoře obětem a jejich blízkým. Za vyhlášením tohoto mezinárodního dne stojí podpis Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990.

Ministerstvo vnitra Velké Británie vydalo 22. února 1990 „Chartu obětí kriminality“, která jako první dokument svého druhu v Evropě stanovila legitimní práva obětí kriminality a vyjádřila sympatie státu a společnosti s nimi. Britská vláda tak  jako první formulovala práva obětí a povinnosti státních orgánů vůči nim.  Charta obsahovala podrobné  informace o všech dostupných formách pomoci a podpory, které ve Velké Británii již tehdy poskytovaly obětem různé státní a nestátní organizace. Počin britské vlády byl uznán za tak významný, že na počest dne, kdy byla Charta podepsána, je 22. únor uznáván v  zemích Evropského unie, a později i v ostatních zemích, kde je obětem poskytována ze strany specializovaných organizací pomoc, jako Evropský den obětí.

V České republice se mohou oběti a jejich blízcí obrátit 24 hodin denně na Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006. Volání je bezplatné a diskrétní. Konzultant/ka může pak doporučit například konzultaci v poradně Bílého kruhu bezpečí.

V poradnách Bílého kruhu bezpečí poskytujeme obětem diskrétní a bezplatnou psychosociální pomoc a právní informace. Otevřeno máme bez objednání. Více informací o našich poradnách v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a v Praze naleznete na www.bkb.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009