Dohoda mezi Policií ČR a Bílým kruhem bezpečí

o poskytování pomoci obětem trestné činnosti

Policejní prezident genmjr. Mgr. Oldřich Martinů a prezidentka Bílého kruhu bezpečí, o.s. Mgr. Petra Vitoušová dnes podepsali dohodu o poskytování pomoci obětem trestné činnosti.

Dohoda upravuje společný postup, jehož cílem je co nejrychlejší zprostředkování odborné a bezplatné pomoci oběti (či pozůstalým po obětech) úmyslné násilné trestné činnosti. Jde zejména o trestné činy s následkem smrti, těžké újmy na zdraví a znásilnění.

V praxi bude dohoda fungovat způsobem, že pracovník operačního střediska policie po spáchaném trestném činu vyrozumí policejního krizového interventa (psychologa či pracovníka speciálně vyškoleného k poskytování krizové intervence). Ten oběti (pozůstalým) poskytne akutní psychologickou pomoc. Poté krizový intervent nabídne možnost poskytnutí následné psychologické, psychosociální nebo sociálně-právní pomoci ze strany Bílého kruhu bezpečí (BKB). Pokud oběť nabídku akceptuje, po písemném souhlasu (dle zákona o ochraně osobních údajů) dojde k předání příslušných údajů (příjmení oběti, telefonní číslo, adresa, druh skutku, který byl spáchán) Bílému kruhu bezpečí. Pracovník BKB následně kontaktuje oběť a nabídne jí pomoc.

kpt. Jaroslav Ibehej
tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR
13. 8. 2010

Další informace naleznete v aktualitách na webových stránkách Bílého kruhu bezpečí, o.s.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009