Domácí násilí na mužích

Čím dál víc mužů je bito a ponižováno ženami. Především mezi mladými páry.
Přečtěte si článek J. X. Doležala v aktuálním čísle Reflexu.

Celý článek si můžete přečíst zde (budete přesměrováni na stránky Reflexu)

Hledáte-li odbornou pomoc, kontaktujte DONA linku na tel. č. 2 51 51 13 13, která je vám k dispozici v nepřetržitém provozu. Poskytované služby jsou diskrétní.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009