Domácí násilí obrazem a veřejně

BKB Brno vás zve na výstavu "Domácí násilí obrazem a veřejně", která je obrazovou sondou do problematiky domácího násilí očima profesionála i dospělého a dětského laika. Výstava se koná v Urban centru Brno na Staré radnici, Mečová 5 od 5. do 28. listopadu 2013.


Vstup na výstavu je zdarma.


Na setkání s vámi se těší IDT Brno pro domácí násilí a Bílý kruh bezpečí Brno


Více informací o výstavě včetně pozvánky ke stažení naleznete zde

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009