Domácí násilí páchané na seniorech

Městské ředitelství policie ČR v Ostravě pořádá dne 20. 9. 2012 konferenci pro odborníky a  besedu pro širokou veřejnost na téma: Domácí násilí páchané na seniorech.
Program se uskuteční na výstavišti Černá louka v Ostravě.

V dopoledním programu pro odborníky vystoupí např. doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. nebo zástupci organizace Život 90.


Pozvání na odpolední besedu pro širokou veřejnost přijal herec Radoslav Brzobohatý. Z Bílého kruhu bezpečí vystoupí v odpoledním programu Mgr. Lucie Paprsteinová, vedoucí Intervenčního centra BKB v Ostravě, která představí možnosti pomoci pro týrané seniory.

Pozvánky na obě akce včetně programu naleznete zde:

Konference pro odborníky v Ostravě 20. 9. 2012


Beseda pro širokou veřejnost v Ostravě 20. 9. 2012

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.