Domácí násilí v roce 2011

V roce 2011 bylo v České republice vykázáno policisty ze společného obydlí 1430 osob v souvislosti s domácím násilím. V porovnání s rokem 2010 (1058 vykázání) došlo k nárůstu o 372 případů vykázání, tedy cca o 35 %. Z toho ve 170 případech se jednalo o vykázání opakované. Za stejné období evidovala pořádková služba Policie ČR celkem 6792 úředních záznamů o výjezdu k incidentu se znaky domácího násilí, nejvíce takových výjezdů bylo zaznamenáno v rámci Moravskoslezského kraje (1157), Olomouckého (1063), Zlínského (812) a Ústeckého kraje (585). Vykázanými osobami byly v 1280 případech muži a ve 27 případech ženy, mezi nimi bylo 69 cizinců.


Mezi osobami ohroženými domácím násilím dominovaly žen, a to v 1886 případech. Policie ČR také v souvislosti s případy domácího násilí, které řešila vykázáním, evidovala 1453 nezletilých osob žijících ve společném obydlí, ve kterém k takovému násilí docházelo. Dokonce 675 dětí bylo násilnému incidentu přítomno. Vykázání ochránilo před dalšími možnými útoky celkem 2060 osob, z toho 173 mužů, 1446 žen a 441 dítě.


Domácím násilím bylo v roce 2011 bezprostředně ohroženo v případech, kdy došlo k vykázání ze strany Policie ČR,  celkem 836 rodin, ve kterých bylo přímo ohroženo 441 dítě a  nepřímo – v roli svědků – 1551 dalších dětí.

Zdroj: Statistisky APIC a Policie ČR
 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009